Článek

MARKÉTA GARAI V GALERII ARTWALL

Markéta Garai: Bez-Péčí

Výstava proběhne od 4. 4. do 6. 6. 2023 v galerii Artwall na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše. 

Výstava Bez-Péčí je o dekriminalizaci rozkoše, ekologických dopadech globálního obchodu s květinami a vztahu mezi privilegovanou umělkyní a marginalizovaným umělcem. Název vychází z kombinace slov „péče“ a „bezpečí“ a odkazuje k chybějícímu pocitu bezpečí a nedostatečné péči, které zažívají osoby pracující v sexbyznysu. Ve vizuálně podmanivých fotografiích vytváří autorka zátiší kombinující odpad z květinářství s předměty vyřazenými ze šaten v nočním klubu. Výstava kulminuje v portrétu Karima, queer umělce žijícího na okraji společnosti s traumatickou zkušeností spojenou se sexuální prací. Květy ozdobené piercingy mohou být chápány jako oslava erotické rozkoše, ale zároveň odkazují k tradici mementa mori. Jejich křehká a místy zjevně uvadající krása sugeruje lidskou zranitelnost. Těla rostlin a lidí jsou v tomto symbolickém propojení vydána napospas bezohledné spotřebě. Ekologický rozměr výstavy přitom vychází ze skutečností, že umělkyně použila při focení květiny, které by jinak skončily na smetišti.    

Markéta Garai odmítá nálepkování a stigmatizaci osob pracujících v sexuálních službách. Empatickým způsobem otevírá témata kontroly nad vlastním tělem v kontextu sexbyznysu. Vychází přitom ze svého uměleckého výzkumu, během kterého vyzkoušela na vlastní kůži práci tanečnice v nočních klubech. Tato zkušenost ovlivňuje její tvorbu, která je kritická i citlivá zároveň. Sama autorka k tomu dodává: „Pokud nechceme podporovat stigmatizaci, neměli bychom dávat lidi v sexbyznysu do omezujících škatulek. Snažila jsem se zobrazit člověka se zkušeností sexuální práce, aniž bych ho objektifikovala.“ 

V České Republice funguje poskytování erotických služeb v právním vakuu. Prostituce není zákonem zakázána ani povolena, což v praxi znamená, že osoby, které ji vykonávají, nejsou chráněny před stigmatizací či šikanou ze strany zákazníků, veřejnosti ani státních orgánů. 

Projekt Bez-Péčí představuje příspěvek do diskuze o tomto dlouho přetrvávajícím dluhu vůči lidem pracujícím v sexbyznysu a zdůrazňuje potřebu důsledné dekriminalizace. Hlavním důvodem přerámování sexuální práce by však neměla být kontrola osob, které tuto práci vykonávají, a zdanění jejich příjmů, ale skutečná změna moralizujícího společenského přístupu. Teprve v prostředí, kde bude na sexuální práci pohlíženo jako na jakoukoli jinou formu obživy, bude totiž možné poskytnout účinnou ochranu, bezpečí a péči lidem, kteří se touto prací živí.  

O autorce:

Markéta Garai absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se zabývala tématy sexuality a stereotypizace ženy jakožto objektu mužského pohledu, sexuálního násilí a stigmatizace lidí pracujících v sexbyznysu. V současnosti se zaměřuje na propojení tělesnosti a spirituality a věnuje se psaní a terapeutické praxi. 

Umělkyně: Markéta Garai https://www.instagram.com/marketagarai 

Více informací: www.artwallgallery.cz

reklama
reklama
reklama