Události v Vzlet

19:30 Inscenace „nám zprostředkovává metaforický vhled do existence lidí, o jejichž každodenním praktickém, natož vnitřním životě máme jen omezenou představu. Režisérky zdařile a s nadhledem otevírají další základní témata spojená se životem na vozíku, který nutně předpokládá přítomnost nějaké té „prodloužené ruky.“

reklama
reklama
reklama