Události v Městská knihovna v Praze

19:00 Zamyšlení nad proměnami genderové identity. Pohled psychologický, filozofický, lidský. Tolerance, porozumění a empatie jako nezbytné nástroje k pochopení moderního světa. Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.

19:00 Někdy je pouť chápána jako záležitost individuální a osobní, jindy jako sociální a kolektivní. Může mít rozměr náboženský či spirituální, nebo sekulární či turistický. Často však poutě spojuje to, že jde o cesty za něčím nevšedním, transcendujícím. Různé aspekty pouti na příkladech jejích tradičních i nových forem. Přednáší Mgr. Jan Kapusta, Ph.D.

19:00 Jaké jsou zdroje antibioticky rezistentních kmenů a genů, jak se pohybují v přírodě a v různých prostředích, jak se dostávají do lidského těla, a jaké to představuje následky pro lidský mikrobiom a lidské zdraví. Ve spolupráci s Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP. Přednáší prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

19:00 PŘEDPREMIÉRA Příběh vesnice na severovýchodě Anglie, kde byl uzavřen důl a lidé se tu cítí odříznuti od zbytku světa. Jaká bude budoucnost Starého dubu – poslední zbývající hospody ve vesnici? Diskusi moderuje Vít Zapletal.

reklama
reklama
reklama